Impressum

Planetaris d.o.o., Vončinina ulica 2, Zagreb

OIB 60424552301, MBS 080783597 kod TS Zagreb

Članovi uprave: Natko Bilić, direktor

Temeljni kapital 220.000 kn uplaćen u cijelosti

Žiro račun 2360000-1102250771 Zagrebačka banka